امروز: چهارشنبه، 9 اسفند 1402   مصادف با: Wednesday, 28 February 2024  

میهن خویش را با عشق آباد کنیم


تصوير
    برخی می گویند زندگی را رها کرده ای و افتاده ای دنبال مدرسه سازی ; اما همین کار است که مرا سرپا و سالم نگه داشته است. عشق به من نیرو می دهد . ما در این کار با خدا معامله می کنیم و کار با خدا هیچ گاه زیانی در بر ندارد . ماجرا از چه تاریخی شروع شد؟ ساعت تحویل سال 1376 یا نهم آبان ماه 1310؟ گرچه ریشه اش را می توان بر کاشی فیروزه ای...

آیت الله جوادی آملی :


تصوير
  برخی از کارهای خیر را انسان همراه خودش به عالم آخرت می برد اما برخی دیگر , علاوه بر اینکه همراه انسان می روند , سالیان سال او بدرقه می نمایند. مدرسه سازی از جمله ی این کارها است ....

آیت الله نوری همدانی :


تصوير
خداوند برای اینکه ما را به صرف مال در راه خودش تشویق کند , مثالی می زند. مثال این است که وقتی دانه ای را در زمین می کارید , از آن هفت خوشه هفتصد دانه هست ....

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها