امروز: چهارشنبه، 25 فروردین 1400   مصادف با: Wednesday, 14 April 2021  

تعهدساخت دوباب مدرسه خیرساز درروستاهای محروم کوهدشت


تصوير
مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان لرستان ازاحداث دوباب مدرسه3کلاسه خیرساز درروستاهای محروم شهرستان کوهدشت توسط خیرارجمندحاج اسماعیل دوستی عضو شورای شهرتهران خبرداد. مهندس محمدچگنی گفت: خیرمدرسه سازحاج اسماعیل دوستی ساخت دوباب مدرسه 3کلاسه رادرروستاهای محروم شه نظر وهومیان ازتوابع شهرستان کوهدشت تقبل نموده است. وی افزود:این خیرارجمند پیش ازاین...

ورود به سایت

سامانه پیامکی

آخرین افتتاحیه ها

آمار سایت

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها