امروز: دوشنبه، 25 شهریور 1398   مصادف با: Monday, 16 September 2019  

کلنگ مدرسه ۲ کلاسه روستای کاوکالی خرم آباد به همت خیر مدرسه ساز به زمین زده شد


تصوير
  کلنگ مدرسه ۲ کلاسه روستای کاوکالی خرم آباد به همت خیر مدرسه ساز به زمین زده شد با حضور آقایان محسنی مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم آباد ، خرم آبادی معاونت مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس و جمعی از مسئولین شهرستان خرم آباد ، کلنگ مدرسه ۲ کلاسه روستای کاوکالی خرم آباد به زمین زده شد این واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع و با مشارکت حاج...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها