امروز: دوشنبه، 13 آذر 1402   مصادف با: Monday, 4 December 2023  

فقط ای کاش من خیر مدرسه ساز باشم


تصوير
  حدیث جمالیان (ززوماهرو)   دوست دارم خیر مدرسه ساز باشم نزدکودکان همراز باشم برای ایران دانشمند ساز باشم سرفرازی ایران را همتاز باشم فقط ای کاش من خیر مدرسه ساز باشم...

اول در راه رضای خداوند ودر مکانی که واقعا نیاز باشد مدرسه می ساختم


تصوير
  (زهرا رشیدی  خیر مدرسه ساز در آینده )   من اگر خیر مدرسه ساز بودم : اول در راه رضای خداوند ودر مکانی که واقعا نیاز باشد مدرسه می ساختم به جز مدرسه ،امکانات ورزشی و پرورشی را برای کودکان تأمین می کردم تا در کنار درس خواندن و کمک کردن به خانواده بتوانند اوقات فراغت خود را پر کنند در ضمن بجز ثواب آخرت برای سر بلندی کشور عزیزمان...

من اگر خیر مدرسه ساز بودم


تصوير
(زهرا اسدی ) دانش آموزآینده ساز جامعه   من آگر خیر مدرسه ساز بودم پیش از هر کاری احساس و شرایط کودکانی را که آرزو به دل داشتند که مدرسه داشته باشند میپرسیدم و درک میکردم آنگاه میدانستم که برای با سواد شدن چه رنج ها و زجر هایی کشیده اند و الان باید چه کاری انجام دهم تا آنها با آرامش درس بخوانند ....

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها