امروز: دوشنبه، 23 تیر 1399   مصادف با: Monday, 13 July 2020  

هرکس مدرسه بسازد زندانی را ویران کرده است .(ویکتور هوگو)


تصوير
(کیمیا  پور الماس )منطقه زاغه   بسمه تعالی هرکس مدرسه بسازد زندانی را ویران کرده است .(ویکتور هوگو) قلم بی جان خود را دردست می گیرم تا جان تازه ایی بر دفتر خود با واژگان کمک و خیر حک کنم . اگر من یک خیر مدرسه ساز بودم .دست به کاری میزدم که شاید در ذهن هر شخصی بجز من گنجایش پیدا کند . من اگر خیر مدرسه ساز بودم . تمام داراییم بجز مقداری...

خیران ؛معماران دوستی و محبت


تصوير
                            نمی دانم قهرمان خطابت کنم یا پهلوان. میان انبوهی از واژه ها گم شده ام . کمکم کن خطاب نامه ام چه باشد. خدا قوت ساده واژه ای است برای تو به سادگی مردمان روستا. من روزی را به یاد می آورم که باران می بارید و زوزه باد در کلاس کوچک مدرسه روستای ما، می...

دنیای دانش آموز


تصوير
هفته اول سال تحصیلی بود. متن نیایشی را علاوه بر متن ارسالی مدیریت تهیه نموده بودم. دانش آموزی را بر حسب اتفاق برای خواندن آن به جایگاه آوردم. متن نیایش را خودم یک بار خواندم بعد آنرا به دست دانش آموز دادم تا باز بخواند. در خواندن بعضی کلمات مشکل داشت احساس کردم لکنت زبان دارد. به دانش آموزان نگاه کردم هر کدام عکس العملی از خود نشان می دادند. یکی...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها