امروز: دوشنبه، 28 خرداد 1403   مصادف با: Monday, 17 June 2024  


 

معرفی طرح:
به منظور مشارکت همه جانبه اقشار مختلف وعزيزاني كه تمايل دارند به نحوي در امر مقدس مدرسه سازي وتكميل پروژه هاي نيمه تمام استان لرستان مشاركت نمايند وبنا به توانايي مالي و نيت خير اين عزيزان درساخت وتكميل و تجهيز مدارس كليه مناطق استان لرستان اين مجمع آمادگي دارد مقدمات اين امر را در كوتاهترين زمان فراهم نموده تا اين عزيزان بتوانند به نيت خيرشان دست يابند.

شماره حساب: 30224362222214 و شماره کارت: 6273811039394629 بانک انصار

 

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی
کد ملی: *
شماره تماس
شهرستان:
روستا:
نوع مشارکت:
مبلغ اهدائی * (تومان)

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها