امروز: دوشنبه، 28 خرداد 1403   مصادف با: Monday, 17 June 2024  


 

معرفی طرح:
به منظور توسعه و بسط فرهنگ مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر مقدس مدرسه سازی و بنا به توانايي مالي و نيت خير اين عزيزان مي توانند اين طرح دربين مدارس استان اجراء گرديد تا دانش آموزان عزيز بتوانند در هزینه احداث ، تكميل ، تعمير، وتجهيز یک باب مدرسه در قالب مبالغ جزء بصورت واريز نقدي مشارکت نمايند .

 شماره حساب: 30224362222214 و شماره کارت: 6273811039394629 بانک انصار

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی
کد ملی: *
شماره تماس
شهرستان:
نام مدرسه:
مبلغ اهدائی * (تومان)

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها