امروز: جمعه، 7 بهمن 1401   مصادف با: Friday, 27 January 2023  


 

معرفی طرح:
به منظور مشارکت همه جانبه کلیه اقشار مختلف مردم در امر مقدس مدرسه سازی و بنا به توانايي مالي و نيت خير اين عزيزان توسط کادر فنی مجمع خیرین و اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان هزینه احداث یک باب مدرسه در قالب مبالغ جزء بصورت يك خشت(آجر) محاسبه که برای هر خشت مبلغی تعریف گردیده که خیرین عزیز با خرید یک خشت از بنای یک مدرسه می توانند در امر خیر مشارکت در ساخت مدارس سهیم باشند .

شماره حساب: 30224362222214 و شماره کارت: 6273811039394629 بانک انصار

 

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی
کد ملی: *
شماره تماس
تعداد خشت اهدائی:
مبلغ * (تومان)

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها