امروز: دوشنبه، 28 خرداد 1403   مصادف با: Monday, 17 June 2024  


 

معرفی طرح:

به منظور مشارکت همه جانبه اقشار مختلف وعزيزاني كه در ساليان دور در مدارس قديمي استان لرستان تحصيل نموده اندوخاطرات گرانبهايي از تحصيل خود در مدرسه ياد شده دارند لذا بنا به تمايل اين دانش آموزان قديمي در امر مقدس مدرسه سازی و بنا به توانايي مالي و نيت خير اين عزيزان مي توانند در هزینه احداث ، تكميل ، تعمير، وتجهيز مدرسه مورد نظر در قالب مبالغ جزء بصورت واريز نقدي دراين امر مقدس مشارکت نمايند .ولازم به ذكر است تعهدات عزيزان خير صرفا در مدرسه مورد نظر هزينه خواهد شدودر نظر است كه در زمان معيني از سال تحصيلي همايشي در مدرسه برگزار و عزيزان طبق كلاس قديم وبا همان دوستان و همكلاسي ها دركلاس درس با حضور معلمان زمان خود حاضر شوند.

شماره حساب: 30224362222214 و شماره کارت: 6273811039394629 بانک انصار

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی
کد ملی: *
شماره تماس
شهرستان:
نام مدرسه دوران تحصیل:
نام معلم دوران تحصیل:
نام یکی از همکلاسی ها:
مبلغ اهدائی* (تومان)

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها