امروز: چهارشنبه، 9 خرداد 1403   مصادف با: Wednesday, 29 May 2024  


 

معرفی طرح:
برای مشارکت در اهداءمصالح (شامل :آهن آلات ، سیمان ، سرامیک و.....)و تجهیزات (شامل: میز و نیمکت ، کامپیوتر ،لب تاپ ،فرش و .....)جهت استفاده در مدارس به دو روش غیر نقدی و نقدی می توانید اقدام نماید .
این طرح به منظور مشارکت خیرین گرانقدر در تأمین مصالح و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی جهت مدارس ارائه گردیده است .
شماره حساب: 30224362222214 و شماره کارت: 6273811039394629 نزد بانک انصار

 

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی
کد ملی: *
شماره تماس
آدرس:
مبلغ * (تومان)

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها