امروز: دوشنبه، 13 آذر 1402   مصادف با: Monday, 4 December 2023  

آشنایی با مجمع خیرین

تأسیس
در پی موافقت وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۸ ، جامعه خیرین مدرسه ساز کشور با رعایت ضوابط قانونی نسبت به تاسیس و راه اندازی مجامع خیرین مدرسه ساز در استانهای مختلف کشور اقدام کرد . متعاقب این موضوع مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان به صورت قانونی و رسمی و زیر نظر جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از نیمه سال ۱۳۷۸ بابرگزاری مجمع عمومی و شناسایی اعضای هیات مدیره و بازرسان قانونی فعالیت خود را بر طبق اساسنامه مجمع آغاز کرد .
این تشکل مردمی در اداره ثبت شرکتها به شماره 91 به ثبت رسیده و جایگاه قانونی دارد . ضمن آنکه تمامی ضوابط و شرایط حاکم بر این تشکیلات ، اعم از برگزاری مجمع عمومی ، ترکیب هیات امناء ، انتخابات ، انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان و سازوکارهای اداری و مالی ، تابع مقررات موجود و قوانین جاری کشور می باشد .
درترکیب اعضای هیئت مدیره این مجمع دو نهاد بسیار مهم در حوزه نظام تعلیم و تربیت ، یعنی اداره كل آموزش و پرورش واداره كل نوسازی مدارس به عنوان شخصیت حقوقی حضور دارند و همین الگو در مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان نیز وجود دارد ، به نحویکه در کنار هفت نفر اعضای هیات مدیره مجمع که از میان خیرین مدرسه ساز و با آرای هیات امناء انتخاب می شوند ، مدیر کل نوسازی مدارس استانلرستان و مدیر کل آموزش و پرورش شهر لرستان به عنوان شخصیت حقوقی حضور دارند .

اهداف
کلیه فعالیت های مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان برطبق اساسنامه قانونی مجمع ، غیر انتفاعی است و شناسایی ، جذب و تکریم خیرین مدرسه ساز که علاقمند به ساخت مدارس جدید برای دانش آموزان هستند و یا با اهدای زمین برای ساخت مدارس و یا هدایای نقدی و یا اهدای تجهیزات و لوازم کمک آموزشی و یا سایر انواع مشارکت، متقاضی نقش آفرینی در این اقدام خداپسندانه هستند ، از جمله اولویتها و اهداف اصلی این تشکل مردمی می باشد .
بنابراین ، شناسایی و جذب انسانهای نیکوکار و خیرین نیک اندیش مدرسه ساز و در کنار آن تجلیل و تکریم این انسانهای بزرگ، به عنوان گامی اساسی برای توسعه نظام تعلیم و تربیت ، محور اصلی فعالیت های مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان را تشکیل می دهد .

دوره های فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان
اولین دوره مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان از سال ۱۳۷۸ آغاز شد و تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت . از آنجاکه دوره فعالیت این مجمع 3 ساله است ، لازم به یادآوری است در پایان هر دوره از فعالیت مجمع خیرین استان لرستان با برگزاری مجمع عمومی و ارائه گزارش بازرسان از عملیات اداری و مالی مجمع ، نسبت به برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان قانونی و اعضای علی البدل اقدام می شود .

عملکرد مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان
نگاهی به تعهدات خیرین گرانقدر مدرسه ساز در طول سالهای گذشته بیانگر روند رو به رشد مشارکت خیرین مدرسه ساز استان لرستان در ساخت فضاهای آموزشی می باشد . میزان تعهدات خیرین در جشنواره های سالیانه خیرین مدرسه ساز موید این موضوع می باشد :
۱-اولین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۷۸ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیاردریال
۲- دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۷۹ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیاردریال
۳- سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۰ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیاردریال
۴-چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۱ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیاردریال
۵- پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۲ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 5.622 میلیاردریال
۶- ششمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۳ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 25 میلیاردریال
۷-هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۴ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 42 میلیاردریال
۸-هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۵ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 52 میلیاردریال
۹- نهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۶ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 108 میلیاردریال
۱۰-دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۷ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 234 میلیاردریال
۱۱- یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان ( سال ۱۳۸۸ ) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 287 میلیاردریال
۱۲-دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان (سال ۱۳۸۹) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 345 میلیاردریال
۱۳-سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان (سال ۱۳۹۰) تعهدات خیرین مدرسه ساز: 544 میلیارد ریال
۱۴- چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان (سال ۱۳۹۱) تعهدات خیرین مدرسه ساز : میلیارد ریال
۱۵- پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان (۱۳۹۲) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیارد ریال
16-شانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان لرستان(1393) دعهدات خيري مدرسه ساز
۱7- هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان (۱۳۹4) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیارد ریال
۱8- هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان (۱۳۹5) تعهدات خیرین مدرسه ساز: میلیارد ریال

نظارت بر ساخت مدارس خیری
نظارت بر ساخت تمامی فضاهای آموزشی کشور و از جمله استان لرستان برعهده سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد که در سطح استان لرستان این ماموریت را اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان به عنوان یك دستگاه تخصصی و فنی واجرایی بر عهده دارد. مدیر كل نوسازی مدارس استان لرستان ، عضو حقوقی مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان است و به همین دلیل نظارت بر ساخت مدارس خیری مطابق آخرین استانداردهای ساخت و ساز مدارس از سوی مهندسین ناظر این اداره کل انجام می شود . البته مجمع خیرین مدرسه ساز علاوه بر دستگاه نظارتی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، خود بصورت مجزا بر عملیات ساخت مدارس خیری نظارت مستمر و دقیق دارد . گفتنی است براساس اعلام نهادهای ذیربط، استاندارد ساخت فضاهای آموزشی در استان لرستان و از جمله مدارس خیری در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به دلیل حساسیتی است که در ساخت مدارس به ویژه مدارس خیری از سوی اداره کل نوسازی مدارس و هم مجمع خیرین مدرسه ساز اعمال می شود .
نکته دیگر اینکه نیاز به مدارس جدید از سوی ادارات آموزش و پرورش براساس جمعیت دانش آموزی و یا وجود مدارس فرسوده اعلام می شود و متناسب با رضایت خیرین محترم مدرسه ساز نسبت به آغاز عملیات ساخت مدارس تحت نظارت اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین اقدام می شود . بنابراین مجمع خیرین مدرسه ساز و اداره کل آموزش و پرورش (به عنوان دستگاه بهره بردار) و اداره کل نوسازی مدارس ( به عنوان دستگاه نظارتی ) سه ضلع مثلثی هستند که در اجرای پروژه های خیری نقش اساسی را بر عهده دارند .
نکته قابل توجه اینکه عملیات ساخت مدارس خیری بر اساس تفاهم نامه های تنظمی و انعقاد قراردادهای قانونی صورت می گیرد و پس از انتخاب پیمانکار از سوی خیر محترم ، مراحل ساخت فضاهای آموزشی آغاز می شود . در واقع روندهای مالی و قانونی ساخت مدارس به شکل کامل و براساس نظرات خیرین محترم انجام می شود . البته در این خصوص در بخش نحوه مشاركت در ساخت مدارس خیری به تفصیل توضیح داده شده است .

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها