امروز: دوشنبه، 13 آذر 1402   مصادف با: Monday, 4 December 2023  

ساخت ۲۳۳ کلاس درس در نیمه نخست سال جاری


تصوير
    ساخت ۲۳۳ کلاس درس در نیمه نخست سال جاری...

بازدیدخیرین از مدرسه شهرستان نورآباد


تصوير
    باحضورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان و خیرین مدرسه ساز از از روند ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه ائمه اطهار شهرستان نور آباد بازدید بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، پس از برگزاری جلسه تامین اعتبار پروژه ۱۲ کلاسه ائمه اطهار که با حضور مهندس غفوری نژاد مدیر کل نوسازی مدارس لرستان ، رضائیان معاونت اجرایی و نظارت ،...

خشت گذاری مدرسه روستای سرتپه بروجرد


تصوير
د     ر راستای پویش از غدیر تا ظهور صورت گرفت؛ خشت گذاری مدرسه روستای سرتپه بروجرد یک واحد آموزشی با مشارکت دکتر حاجبی نماینده ( پویش از غدیر تا ظهور ) در روستای سرتپه بروجرد ساخته خواهد شد .بهگزارشروابطعمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، با حضور مهندس غفوری نژاد مدیر کل ، رضائیان معاونت اجرایی و نظارت ، خرم آبادی معاونت مشارکت...

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها