امروز: یکشنبه، 5 خرداد 1398   مصادف با: Sunday, 26 May 2019  

آیت الله میرعمادی نیز در جمع خیرین مدرسه ساز


تصوير
                              ]   آیت الله میرعمادی نیز در جمع خیرین مدرسه ساز بیان فرمودند : مدرسه سازی کار نیکی است که همت بلند خیرین و در راس آنها دکتر حافظی آنرا به منصهظهور و به اوج شکوفایی رسانده است ، مدرسه سازی مصداق بارز عمل خیر است که بارها درقرآن به آن اشاره...

برگزاری بیستمین جشنواره سراسری خیرین مدرسه ساز استان لرستان با حضور رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز


تصوير
                                  باحضور آ یت الله میر عمادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان خرم آبادوآقایان  دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، قدمی رئیس آموزش و پرورشاستثنایی کشور ، ورشوچی نماینده سازمان نوسازی مدارس کشور ، مرادپور...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها