امروز: جمعه، 15 آذر 1398   مصادف با: Friday, 6 December 2019  

دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور


تصوير
                                دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور که با حضور خود حالو هوایی دیگر به این جشنواره داده بود نیز در جمع خیرین مدرسه ساز سخنانی ایرادکردند که گزیده آن به قرار ذیل است : این حرکت میمون و مبارک در بیست ویک سال پیشدر بارگاه ملکوتی ثامن...

آیت الله میرعمادی نیز در جمع خیرین مدرسه ساز


تصوير
                              ]   آیت الله میرعمادی نیز در جمع خیرین مدرسه ساز بیان فرمودند : مدرسه سازی کار نیکی است که همت بلند خیرین و در راس آنها دکتر حافظی آنرا به منصهظهور و به اوج شکوفایی رسانده است ، مدرسه سازی مصداق بارز عمل خیر است که بارها درقرآن به آن اشاره...

برگزاری بیستمین جشنواره سراسری خیرین مدرسه ساز استان لرستان با حضور رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز


تصوير
                                  باحضور آ یت الله میر عمادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان خرم آبادوآقایان  دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، قدمی رئیس آموزش و پرورشاستثنایی کشور ، ورشوچی نماینده سازمان نوسازی مدارس کشور ، مرادپور...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها