امروز: یکشنبه، 22 تیر 1399   مصادف با: Sunday, 12 July 2020  

عقد تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه به همت خیر مدرسه ساز در شهرستان نورآباد


تصوير
‍     عقد تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه به همت خیر مدرسه ساز در شهرستان نورآباد بدر جلسه ای که با حضور آقایان تقی پور خیرمدرسه ساز ، چگنی مدیرکل نوسازی مدارس استان ، موسوی معاونت اجرایی و نظارت ، بیرانوند معاون فنی ، خرم آبادی معاون مشارکتهای مردمی و خانم صفوی برگزار شد ، آقای صفوی با امضای تفاهم نامه متعهد شدند نسبت به ساخت یکباب...

عقد تفاهم نامه ساخت دو باب مدرسه دو کلاسه توسط خیر مدرسه ساز با نوسازی مدارس لرستان


تصوير
    عقد تفاهم نامه ساخت دو باب مدرسه دو کلاسه توسط خیر مدرسه ساز با نوسازی مدارس لرستان   خیر مدرسه ساز حاج سعید فتحی بیرانوند با حضور خود در دفتر آقای خرم آبادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس و عقد تفاهم نامه با ایشان ، متعهد به ساخت دو باب مدرسه دو کلاسه شدند . شایان ذکر است این خیر ارجمند دو باب مدرسه دوکلاسه را که پیشتر...

کلنگ مدرسه شش کلاسه در ناحیه ۲ خرم آباد


تصوير
    کلنگ مدرسه شش کلاسه در ناحیه ۲ خرم آباد با مشارکت اخوان کریمی به زمین زده شد به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان : با حضور زینی وند مدیر کل آموزش و پرورش استان ، چگنی مدیر کل نوسازی مدارس لرستان ، رضوی ریاست مجمع خیرین مدرسه ساز استان ، محسنی مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم آباد ، خرم آبادی معاونت مشارکتهای مردمی...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها