امروز: یکشنبه، 5 خرداد 1398   مصادف با: Sunday, 26 May 2019  

کلنگ مدرسه ۳ کلاسه سبزه خانی نورآباد به همت خیر مدرسه ساز به زمین زده شد


تصوير
    کلنگ مدرسه ۳ کلاسه سبزه خانی نورآباد به همت خیر مدرسه ساز به زمین زده شد به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان : با حضور دکتر تقی پور خیر مدرسه ساز ، چگنی مدیر کل نوسازی مدارس استان ، تیموری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلفان ، موسوی معاونت اجرایی و نظارت نوسازی مدارس ، خرم آبادی معاونت مشارکتهای مردمی و تنی چند از...

عقد تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه به همت خیر مدرسه ساز در شهرستان نورآباد


تصوير
‍     عقد تفاهم نامه ساخت مدرسه ۳ کلاسه به همت خیر مدرسه ساز در شهرستان نورآباد بدر جلسه ای که با حضور آقایان تقی پور خیرمدرسه ساز ، چگنی مدیرکل نوسازی مدارس استان ، موسوی معاونت اجرایی و نظارت ، بیرانوند معاون فنی ، خرم آبادی معاون مشارکتهای مردمی و خانم صفوی برگزار شد ، آقای صفوی با امضای تفاهم نامه متعهد شدند نسبت به ساخت یکباب...

عقد تفاهم نامه ساخت دو باب مدرسه دو کلاسه توسط خیر مدرسه ساز با نوسازی مدارس لرستان


تصوير
    عقد تفاهم نامه ساخت دو باب مدرسه دو کلاسه توسط خیر مدرسه ساز با نوسازی مدارس لرستان   خیر مدرسه ساز حاج سعید فتحی بیرانوند با حضور خود در دفتر آقای خرم آبادی معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس و عقد تفاهم نامه با ایشان ، متعهد به ساخت دو باب مدرسه دو کلاسه شدند . شایان ذکر است این خیر ارجمند دو باب مدرسه دوکلاسه را که پیشتر...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها