امروز: دوشنبه، 13 آذر 1402   مصادف با: Monday, 4 December 2023  

ساخت مدرسه با دیه فرزند


تصوير
ساخت مدرسه با دیه فرزند خانوادهمحترمزنده یاد محمد خورشیدوند ، برای زنده نگه داشتن نام عزیز فقیدشان و اعتلای فرهنگ ایثار ، با دیه آن مرحوم اقدام به ساخت مدرسه می کنند. بهگزارشروابطعمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، نماینده خانواده خورشیدوند با حضور در نوسازی مدارس استان ، تفاهم نامه ساخت یکباب مدرسه ۲ کلاسه در منطقه محروم سپیددشت را امضا...

افتتاح ۸ مدرسه در قالب ۴۰ کلاس آموزشی در شهرستان الشتر


تصوير
  با مشارکت بنیاد برکت و نوسازی مدارس لرستان صورت گرفت:   افتتاح ۸ مدرسه در قالب ۴۰ کلاس آموزشی در شهرستان الشتر  ...

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها