امروز: چهارشنبه، 1 بهمن 1399   مصادف با: Wednesday, 20 January 2021  

افتتاح 3باب مدرسه خیرسازهمزمان درسالتحصیلی جدید


تصوير
<br/> به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:   باحضورمهندس رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان خیرین محترم مدرسه سازرئیس اداره آموزش وپرورش ناحیه2،رئیس اداره آموزش وپرورش عشایری وجمعی ازفرهنگیان واهالی محل 3باب مدرسه 3 ،1و2کلاسه درروستاهای ده سرخه،دیناروندخرم آبادوکرم آبادشهرستان چگنی موردافتتاح وبهره برداری قرارگرفت....

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها