امروز: دوشنبه، 13 آذر 1402   مصادف با: Monday, 4 December 2023  

پروژه هاي خيرين در مهرماه آماده بهره برداري خواهند شد


تصوير
    مدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان لرستان ازتحویل42 پروژه آموزشی درمهرماه سالجاری همزمان باآغازسالتحصیلی جدید دراستان خبرداد:     ایشات تصریح کرد: باهمت مجمع خیرین مدرسه سازاستان ونیک اندیشان وخیرین عزیز درمهرماه سالجاری تعدادزیادی ازپروژه های خیرسازهم آماده بهره برداری خواهندشدکه ازجمله این پروژه ها هنرستان18کلاسه...

بهره برداری از 94 کلاس درس خیرسازهمزمان باسال تحصیلی جدیددرلرستان


تصوير
    مهندس سیدعلی محمدرضوی رئیس جامعه خیرین مدرسه سازاستان لرستان ازتحویل 94کلاس درس درقالب 18پروژه آموزشی وپرورشی درمهرماه سالجاری خبرداد. رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز افزود:خوشبختانه باتعامل ورهنمودهای نماینده محترم ولی فقیه دراستان وامام جمعه شهرستان خرم آبادو وهمکاری دستگاههای استان ازجمله استانداری،فرمانداری،اداره کل آموزش...

افتتاح 18کلاس درس خیرساز دراولین روزسال تحصیلی جدید


تصوير
  به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:   باحضور دکترخجسته پورفرماندارخرم آباد،دکترکریمی فرمدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان،مهندس رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان خیرین محترم مدرسه ساز،امیرسرلشگرمددی فرمانده لشگر84 خرم آباد،عباسزاده رئیس آموزش وپرورش ناحیه یک خرم...

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها