امروز: چهارشنبه، 1 بهمن 1399   مصادف با: Wednesday, 20 January 2021  

مجلس یادبود مدیرکل فقید جهادی دلسوزوپرتلاش


تصوير
‍ ✅با حضور مسئولین کشوری و استانی؛ مجلس یادبودمدیرکل فقیدجهادی دلسوزوپرتلاش...

▪▪قدرشناسی▪▪


تصوير
▪▪قدرشناسی مطبوعات استان ازهمه بنرهای شهر دلم به بنر صورت ماه تو دل بسته است. وقتی که دلسوزانه برای بازسازی مدارس معمولان وپلدختر تلاش می کردی وشب را از روز نمی شناختی مهرت به قلب مانشست وقتی با آوردن یک نیکوکار برای کمک به بچه ها ذوق می کردی مهرت به دل مانشست وقتی همه مشغول خوش وبش با وزیر آ.پ بودن وتوبه دانش اموز بی سرپرست پلدختر توپ هدیه می...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها