امروز: دوشنبه، 28 خرداد 1403   مصادف با: Monday, 17 June 2024  

آیت الله جوادی آملی :


تصوير
  برخی از کارهای خیر را انسان همراه خودش به عالم آخرت می برد اما برخی دیگر , علاوه بر اینکه همراه انسان می روند , سالیان سال او بدرقه می نمایند. مدرسه سازی از جمله ی این کارها است ....

آیت الله نوری همدانی :


تصوير
خداوند برای اینکه ما را به صرف مال در راه خودش تشویق کند , مثالی می زند. مثال این است که وقتی دانه ای را در زمین می کارید , از آن هفت خوشه هفتصد دانه هست ....

آیت الله صافی گلپایگانی :


تصوير
در اسلام , تحصیل علم و کمک به اینکه مردم در مسیر ترقی و تکامل علمی قرار بگیرند , از افضل عبادات و اشرف حسنات است ....

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها