امروز: دوشنبه، 7 فروردین 1402   مصادف با: Monday, 27 March 2023  

در مدرسه سازي شركت كنيد حتي با خريد يك آجر


تصوير
                                        مهندس حسين اسدي پور مدير كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان لرستان   هرموقع غبار خستگي را در حين كار بر روي خود مي بينم اولين كاري كه انجام ميدهم اين است كه از يك مدرسه خير ساز بازديد مي كنم...

انگيزه ها و سخنان خيرين مدرسه ساز


تصوير
                (حسنعلي عليپور خير مدرسه ساز اردبيل)  آجرها را دانه‌دانه بايد بوسيد و در ديوار مدرسه بايد كار گذاشت. " همينكه در مدرسه شلوغ كردن بچه‌ها و بر سر و كول هم پريدن آنها را مي‌بينم احساس بشارت مي‌كنم و اشك از چشمانم بي‌اختيار سرازير مي‌شود. " ...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها