امروز: جمعه، 24 اردیبهشت 1400   مصادف با: Friday, 14 May 2021  

بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان برگزار شد؛


تصوير
  بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان برگزار شد؛ تجلیل از خیرین مدرسه ساز لرستانی بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان بصورت ویدئو کنفرانس همزمان با سراسر کشور با هدف تکریم از ۱۰۰۰ خیر مدرسه ساز برگزار شد. بهگزارشروابطعمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان بصورت...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها