امروز: شنبه، 23 تیر 1403   مصادف با: Saturday, 13 July 2024  


 

معرفی طرح:
اين طرح مختص كمك هاي نقدي است وبه منظور مشارکت همه جانبه اقشار مختلف وعزيزاني كه تمايل دارند به نحوي در امر مقدس مدرسه سازي در استان لرستان مشاركت نمايند وبنا به توانايي مالي و نيت خير اين عزيزان مي توانند در هزینه احداث ، تكميل ، تعمير، وتجهيز مدرسه در قالب مبالغ جزء بصورت واريز نقدي دراين امر مقدس مشارکت نمايند .

 

شماره حساب: 30224362222214 و شماره کارت: 6273811039394629 بانک انصار

نام و نام خانوادگی *
پست الکترونیکی
کد ملی: *
شماره تماس
شهرستان:
مبلغ اهدائی * (تومان)

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها