امروز: شنبه، 23 تیر 1403   مصادف با: Saturday, 13 July 2024  

افتتاح 18کلاس درس خیرساز دراولین روزسال تحصیلی جدید


تصوير
  به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:   باحضور دکترخجسته پورفرماندارخرم آباد،دکترکریمی فرمدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان،مهندس رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان خیرین محترم مدرسه ساز،امیرسرلشگرمددی فرمانده لشگر84 خرم آباد،عباسزاده رئیس آموزش وپرورش ناحیه یک خرم...

افتتاح 3باب مدرسه خیرسازهمزمان درسالتحصیلی جدید


تصوير
<br/> به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:   باحضورمهندس رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان خیرین محترم مدرسه سازرئیس اداره آموزش وپرورش ناحیه2،رئیس اداره آموزش وپرورش عشایری وجمعی ازفرهنگیان واهالی محل 3باب مدرسه 3 ،1و2کلاسه درروستاهای ده سرخه،دیناروندخرم آبادوکرم آبادشهرستان چگنی موردافتتاح وبهره برداری قرارگرفت....

اتصال به درگاه

معرفی طرح های مشارکت

جشنواره ها