امروز: شنبه، 2 مرداد 1400   مصادف با: Saturday, 24 July 2021  


تصوير
...

مدرسه ۶ کلاسه روستای ترشاب دورود افتتاح شد


تصوير
  کام شیرین دانش آموزان روستای ترشاب با عیدی نوسازی مدارس لرستان در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹؛  مدرسه ۶ کلاسه روستای ترشاب دورود افتتاح شد  ...

بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان برگزار شد؛


تصوير
  بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان برگزار شد؛ تجلیل از خیرین مدرسه ساز لرستانی بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان بصورت ویدئو کنفرانس همزمان با سراسر کشور با هدف تکریم از ۱۰۰۰ خیر مدرسه ساز برگزار شد. بهگزارشروابطعمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان لرستان بصورت...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها