امروز: دوشنبه، 12 خرداد 1399   مصادف با: Monday, 1 June 2020  

خدا حافظ مرد روزهای سخت


تصوير
  خدا حافظ مرد روزهای سخت ؛ لرستان هیچگاه تلاش هایت را از یاد نخواهد برد.....

افتتاح مدرسه۶کلاسه زنده_یاد علی میرزا رحیمی درخرم آباد


تصوير
  به همت خیر مدرسه ساز صورت گرفت؛ #افتتاح مدرسه۶کلاسه زنده_یاد علی میرزا رحیمی درخرم آباد...

معرفی طرح های مشارکت

اتصال به درگاه

جشنواره ها